Breadcrumbs


Privaatsusteatis

Üldine

RB UK Commercial Limited ja temaga seotud sidusettevõtted (Reckitt Benckiser) austab kõigi meie veebilehte külastavate või meie interaktiivseid reklaame vaatavate või muul moel meiega ühenduses olevate inimeste privaatsust. See privaatsusteatis toob välja info selle kohta, mida Reckitt Benckiser kogub ja kuidas me seda infot kasutame. See teatis juhendab samuti, mida teha, kui te ei soovi, et teie isiklikke andmeid kogutakse või jagatakse, kui Reckitt Benckiseri veebilehti külastate või meie reklaame vaatate või muul moel meiega ühenduses olete.

Me võime käesolevat privaatsusteatist muuta ja seetõttu peaksite seda lehekülge perioodiliselt külastama, et olla kindel meie kõige värskema privaatsusteatise läbilugemises ja sellega nõustumises.

Isiku tuvastamist võimaldav teave

Reckitt Benckiser ei kogu teie kohta mingit isiku tuvastamist võimaldavat teavet (st teie nime, aadressi, telefoninumbrit või e-posti aadressi), kui te seda meile vabatahtlikult ei edasta.

Kui te esitate meile isiku tuvastamist võimaldava teabe, võime teilt küsida, kas te soovite edaspidi meie käest infot saada, näiteks uudiskirju, e-kirju või muud infot. Soovi korral võite otsustada seda infot mitte saada.

Kui te ei soovi, et teie isiku tuvastamist võimaldavat infot kogutakse, palun ärge esitage seda meile. Kui te olete selle info meile juba esitanud ja soovite, et me selle oma kirjetest eemaldaksime, siis palun külastage meie brändi veebisaidil lehekülge „Võtke ühendust“. 

Veebilehelt kogutud isiku tuvastamist võimaldav teave võib olla salvestatud või töödeldud teie asukohariigis või mõnes muus riigis, kus Reckitt Benckiser või tema alltöövõtjad või agendid teenuseid pakuvad, ja kasutades meie veebisaiti nõustute te info ülekandmisega teie asukohamaast välja. Reckitt Benckiser tagab, et teie asukohamaast üle kantud infot käsitletakse kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega.

Lisaks teie soovitud teenuste või infoga varustamisele võib teie isiku tuvastamist võimaldavat teavet kasutada ka selle jälgimiseks, kuidas te meie veebilehte ja tooteid kasutate. Samuti võime kombineerida teie poolt esitatavat infot selle infoga, mida me eraldi kogume – sealhulgas info, mille olete esitanud teistele organisatsioonidele (nõusolekuga, et seda võib jagada) – samuti avaliku teabega. Kogu see teave aitab meil näiteks oma tooteid, veebilehte ja reklaame paremaks muuta. Selle saavutamiseks võime jagada teie infot ettevõtetega, kes meie jaoks töid teostavad. Need ettevõtted on nõustunud kasutama teie infot sel moel, nagu me neilt nõuame ja kasutades info kaitsmiseks vastavaid protseduure.

Kui me jagame teie infot mõne muu eelnevalt välja toodud ettevõttega, võtame esmalt teiega ühendust ja anname teile võimaluse oma info meie andmebaasist eemaldada juhul, kui te ei ole juba meile selleks luba andnud.

Me säilitame teie infot mõistliku ajaperioodi vältel või nii kaua, kui seadus seda lubab.

Lapsed

Reckitt Benckiseril ei ole soovi koguda mingeid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid (st nime, aadressi, telefoninumbrit või e-posti aadressi) alla [kolmeteist] aasta vanustelt isikutelt. Kus see on asjakohane, juhendab Reckitt Benckiser spetsiaalselt lapsi sellist infot mitte esitama. Kui laps on meile esitanud isiku tuvastamist võimaldavat teavet, peab lapsevanem või lapse eestkostja külastama meie brändi veebisaidil lehekülge „Võtke ühendust", kui nad soovivad selle teabe meie kirjetest kustutada.

Isiku tuvastamist mittevõimaldav automaatselt kogutav teave

Mõnel juhul võime koguda teie kohta teavet, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Sellise teabe näideteks on teie poolt kasutatava internetisirvija tüüp, teie kasutatava arvuti operatsioonisüsteem ja selle veebisaidi domeeni nimi, millelt te meie leheküljele või reklaamini jõudsite. Me kasutame seda teavet oma klientide huvide paremaks mõistmiseks ja oma äri ning veebisaitide parandamiseks.

Teave, mille me võime automaatselt teie arvuti kõvakettale paigaldada

Kui te vaatate ühte meie veebilehtedest või reklaamidest, võime salvestada teie arvutisse teatud teavet. Näiteks võib see teave olla küpsiste kujul või sarnane fail, mis võimaldab meil sobitada veebisaiti või reklaami teie huvide ja eelistustega paremini vastavaks. Enamiku internetisirvijatega saate  küpsised oma arvuti kõvakettalt kustutada, kõik küpsised blokeerida või saada hoiatusteate enne küpsise salvestamist. Palun lugege oma sirvija juhiseid või spikrit, et nende funktsioonide kohta rohkem lugeda. Palun pange tähele, et küpsiste eemaldamine või blokeerimine võib häirida meie veebisaidi täielikku kasutamist.

Kellega ühendust võtta?

Kui te olete esitanud isiku tuvastamist võimaldava teabe Reckitt Benckiser veebisaidi või interaktiivse reklaami või muu suhtlusviisi kaudu ja soovite, et see teave meie kirjetest kustutataks, palun külastage meie brändi veebilehel lehekülge “Võtke ühendust”.

Käesolev privaatsusteatis kehtib alates 1. aprillist 2014. a.
© 2014 RB Commercial Limited. Kõik õigused kaitstud.